Archive for the ‘Uncategorized’ Category

decepția
ianuarie 16, 2011

Decepția (la nivel uman și la nivel de cunoaștere) a devenit astăzi o formă de gnoză.

Reclame

circumspecția
ianuarie 14, 2011

Circumspecția este moșită adesea printr-un proiect de glaciațiune sufletească, iremediabil revendicativ.

gîndirea sfîrșitului
ianuarie 13, 2011

Sîntem marcați de atîtea tipuri de gîndiri ale sfîrșitului încît ne-am rutinizat în febrilitate și paradoxuri cauționînd, de fapt, o retorică burgheză.

le point de source
ianuarie 8, 2011

Le point de source sau originea oricărei realități nu este veridicitatea ei, ci voluntarismul de a crede în ea și de a o face perceptibilă. Fără un asemenea voluntarism, nimic nu este semnificativ.

monocord
ianuarie 6, 2011

Mă simt monocord, dar nu în sens inexpresiv, ci în sens tactic: de parcă aș purta un scut stigmatizat de mucozități. Cred că inclusiv din așa ceva ar putea fi reiterată o ideologie.

crema unei epoci
ianuarie 4, 2011

Crema unei epoci, așa este numită intelectualitatea de elită cu vorbe șarmante și idei spumoase. Dar crema este doar o cremă deasupra a ceva, deasupra unui lichid sau solid care, doar el, are consistență ideatică îndeajuns de convingătoare. Crema unei epoci este, de aceea, futilă și atâta tot. Bălăceala în frivolitatea cu suspans e preferată adesea de către sus-pușii creierului.

redempțiunea
decembrie 18, 2010

Redempțiunea nu trebuie să fie spectaculoasă decît în cazul marilor păcătoși (dar cine mai recunoaște o astfel de ipostază?). Izbăvirea poate fi și pas cu pas, treptat, în procente minuscule, vizibile doar de la un punct. Simt nevoia, zilele acestea, să alung tot mai departe moartea (inclusiv conceptual) de vitalitatea încă pîlpîitoare și tematizată. Este posibil să inventez, cîndva, o declarație de independență a morții.

apărarea
decembrie 17, 2010

Ne apărăm de conservatori și teziști, ne apărăm de bigoți și ideologi, de inchizitori, provocatori, agenți multipli ai dezechilibrului și stricăciunii, dar degeaba. În cele din urmă pricepem că redempțiunea este foarte-foarte departe. Intangibilă.

eșecul maturizat
decembrie 13, 2010

Ceea ce constatăm adesea în viața noastră scurtă este eșecul maturizat, după ce acesta a fost, inițial, o insatisfacție minoră. Viața și contextul, însă, au făcut ca mica nemulțumire să devină, în timp, o insatisfacție semnificativă.

butaforia și potemkiniada
decembrie 12, 2010

Butaforia și potemkiniada sînt pînza de fond a vremurilor pe care le trăim în cel mai strict sens de reproducători și de reproduși.