Archive for decembrie 2010

redempțiunea
decembrie 18, 2010

Redempțiunea nu trebuie să fie spectaculoasă decît în cazul marilor păcătoși (dar cine mai recunoaște o astfel de ipostază?). Izbăvirea poate fi și pas cu pas, treptat, în procente minuscule, vizibile doar de la un punct. Simt nevoia, zilele acestea, să alung tot mai departe moartea (inclusiv conceptual) de vitalitatea încă pîlpîitoare și tematizată. Este posibil să inventez, cîndva, o declarație de independență a morții.

Reclame

apărarea
decembrie 17, 2010

Ne apărăm de conservatori și teziști, ne apărăm de bigoți și ideologi, de inchizitori, provocatori, agenți multipli ai dezechilibrului și stricăciunii, dar degeaba. În cele din urmă pricepem că redempțiunea este foarte-foarte departe. Intangibilă.

eșecul maturizat
decembrie 13, 2010

Ceea ce constatăm adesea în viața noastră scurtă este eșecul maturizat, după ce acesta a fost, inițial, o insatisfacție minoră. Viața și contextul, însă, au făcut ca mica nemulțumire să devină, în timp, o insatisfacție semnificativă.

butaforia și potemkiniada
decembrie 12, 2010

Butaforia și potemkiniada sînt pînza de fond a vremurilor pe care le trăim în cel mai strict sens de reproducători și de reproduși.

profilaxie
decembrie 11, 2010

Hiperconștiința secolului 21 este aceea de a preveni asupra agoniilor de toate tipurile (culturale, politice, umane), dar fără a le putea împiedica, dimpotrivă, chiar stimulîndu-le. Este vorba, de fapt, despre o hiperconștiință al cărei discernămînt este glacial.

apropierea
decembrie 5, 2010

Ceea ce este supărător de sărbători (de Crăciun ori Paște) este faptul că bucuria sacră pare să fie egală cu apropierea tot mai concretă de moarte.

fascinații
decembrie 2, 2010

Există o fascinație firească în fața morții și o fascinație la fel de firească în fața erotismului. Amîndouă sînt omenești (atît fascinațiile, cît și stările fascinatorii). Ceea ce le desparte este un litigiu de substanță. Ceea ce le unește este forța de demascare.