Archive for martie 2010

mașinăria doritoare
martie 23, 2010

Delleuze spune că omul este o mașinărie doritoare și că tocmai condiționarea pavloviană a dorințelor îl face să fie altceva decît om, adică mai puțin decît om (animal) și mai mult decît om, respectiv zeitate orgiastică. Ultima parte din fraza de dinainte o spun eu, de fapt. Dar o mașinărie nu riscă să se strice tocmai întrucît este o mașinărie? Cine ar fi, atunci, reparatorul-șef? În niciun caz Dumnezeu.

Reclame

bi(bli)ografia
martie 7, 2010

Biografia este una din formele lingvistice ale vieții, constrînsă, adesea, la o nefericită vestimentație literară. Una din șansele ieșirii din impasul biografic este aceea ca autorul însuși să își construiască bibliografia de sine și să o poată pasa cititorilor și criticilor literari ca rețetă cognitivă. Cît despre intertextualitate, aceasta ar trebui interzisă în demersul biografic și înlocuită cu un Sfinx auctorial uneori sardonic, alteori tiranic. Legea literaturii ar funcționa aproape perfect astfel.