Archive for mai 2009

rucsacul magic
mai 31, 2009

Libertatea de a ne inventa continuu depinde de nivelele realităţii mişcătoare (în straturi) şi de conţinutul rucsacului magic pe care-l purtăm în spinare.

Reclame

autobiografism în şuvoi
mai 29, 2009

Cred ca noi toţi, dacă ar fi să ne scriem viaţa, am face din aceasta o teză aluvionară de doctorat, cu care am scoate ochii bietului cititor (ne)întîmplător. Ar fi nevoie mai apoi, cu siguranţă, de o anamneză care să autentifice autobiografismul în şuvoi.

loialitate fotografică
mai 28, 2009

Există o loialitate fotografică pe care o manifestăm în faţa vieţii cotidiene, dintr-un soi de comoditate combinată cu saţietate. Dacă nu ar fi aceste două ingrediente, viaţa noastră poate că ar fi mai gingaşă ori mai zglobie, cine ştie!

pansexualism
mai 27, 2009

Pansexualismul ţine de un vedetism în care ingenuitatea a devenit plictisitoare, iar frumuseţea se dovedeşte a fi obliterată. Întrucît pansexualismul însuşi este un suflu confecţionat.

istoria fiinţei umane care nu vrea să fie singură
mai 26, 2009

Aş vrea să citesc o istorie a fiinţei umane care nu vrea să fie singură. Îmi închipui istoria respectivă ca pe o grădină zoologică fără gratii şi botniţe, dar cu mănuşi de dantelă pentru vizitatori.

travaliu
mai 24, 2009

Travaliul autorului modern (postmodern) de a-şi epuiza frumuseţea prin (în) scris se întîlneşte rar cu obişnuinţa cititorului de a crede în ceea ce este frumos.

para+soteriologie
mai 22, 2009

Literatura autentifică doar la nivel virtual? Ne putem mîntui doar gîndind prin probabilităţi? Astăzi am dispoziţie para-soteriologică.

catharsis
mai 21, 2009

Catharsis-ul ţine de hedonismul violenţei şi este liminal.

voluptatea de a scrie
mai 19, 2009

Voluptatea de a scrie este deasupra oricărei alte voluptăţi întrucît ea soluţionează criza identităţii. Şi pentru că e singura voluptate care nu necesită paravane, ziduri de apărare, cîrje, picioroange şi alte instrumente de sprijin a minţii, sufletului şi chiar trupului nostru.

bagajul emoţional
mai 17, 2009

Bagajul emoţional este adesea rupt, peticit, descusut. Dar înăuntru se află întotdeauna o pasăre flamingo în lotus.