Archive for februarie 2008

prieten-dusman
februarie 29, 2008

Creierul este o materie manipulabilă şi manipulantă, chiar dacă te face să nădăjduieşti că în el se găseşte chintesenţa (dumnezeiască a) existenţei noastre aici şi acum. Recunosc că adesea am procedat la o arheologie insidioasă a propriei mele minţi, pentru a ajunge la scotocirea propriului meu trup. Pentru că mereu şi mereu la trup m-am întors şi mă întorc, ca la un prieten-duşman, cel mai interesant prieten-duşman de luat în seamă în această viaţă pe pămînt.

Reclame

provocarea
februarie 28, 2008

            Orizontul erotic al fiecăruia din noi depinde de nişele mentale dar şi corporale în care se află tăinuite fel de fel de tânjiri care, zgîndărite cu dexteritate, pot exploda treptat, iniţiatic. Ne impregnăm teritoriile în care ne mişcăm, fie graţios, fie grobian, de efluvii speciale care pot sminti, dacă nu sînt percepute provocator. În provocare există nişte reguli minime de toleranţă şi discreţie care fac să fie percepută mai bine renunţarea la tabu-uri, decojirea, înfrăgezirea senzorială, lascivitatea voluntară şi chiar oarecare exhibiţionism mic şi îngust, pe post de mirodenie. În cele din urmă, europeanul a învăţat, spre binele lui, că provocarea este o zonă aparte, un no man’s land afrodisiac, dar limpede formulat între parantezele vremurilor noastre de serviciu. Între trupuri doar, dar şi între trupuri şi suflete, există astfel o putere de sutură cu efect voluptuos de derapare. Consecinţele acestei situaţii trebuie să le managerieze fiecare, aşa cum ştie şi aşa cum poate, fiindcă nu există reţete.

depozitul de proiectii
februarie 27, 2008

Intelectualul se dă în vileag din punct de vedere sexual ba prin umilinţe, ba prin trufii de expectativă. Cuvintele nu au cum să fie foarte clare în această privinţă, pentru că intelectualul are un depozit uriaş de proiecţii neuniforme, pe care le pune la muncă în funcţie de unghere, jocuri şi chiar estetici pe care le mînuieşte (deşi nu întotdeauna) exemplar. Este un profesionist care poate migra sexual chiar şi numai prin forţa inteligenţei sale de lungă durată.

impact cultural
februarie 26, 2008

Există în sexualitate un impact cultural pe care îl accepţi sau nu, dar pe care trebuie să-l laşi să funcţioneze, întrucît face parte din integrarea cosmică a făpturii umane, fie că vrem sau nu. La noi, la europeni, lucrurile ar fi destul de prozaice dacă peste aţoasa şi bătrîna noastră cultură nu s-ar fi năpustit în secolul XX tot soiul de rezervoare străine, aduse din Orient şi din Africa. Noroc cu pulsiunile sexuale ale acestor invadatori de nevoie, cu proiecţiile lor proaspete, regeneratoare, care au zguduit medievalitatea înţepenită a europeanului pudibond. Infracţiunea sexuală, de pildă, a ajuns să fie mai puţin un produs opus pudorii numai întrucît zefirurile erotice orientale şi africane au făcut o breşă în gusturi, stil şi maniere. Corpurile au renunţat la umori şi la sensuri aluzive, la delict de opinie, pentru a deveni flagrante în plăcerea activă.

intimitate
februarie 25, 2008

Atît bărbaţii, cît şi femeile au intuiţia că trebuie să-şi amenajeze sexualitatea ca pe un apartament cochet de metresă; unii preferă, totuşi, să navigheze prin diferite ţinuturi colective unde totul este hazardat, improvizat şi, în cele din urmă, superficial. Dionisismul dacă mai există astăzi este posibil doar în erotismul practicat în intimitate, abisal, de la un trup către un alt trup, fără inserturi new-age, fără dezinhibări flower-power tendenţioase, fără culpabilităţi milenariste.

ierarhii si masuratori
februarie 24, 2008

Cum ar trebui înţeleasă ideea de ierarhie în erotism? A construi ierarhii înseamnă a relativiza formalităţile societăţii noastre cutumizate şi a le sparge cu elocvenţă. Există astfel o serie de parametri precum scrupulele, contextul, gura lumii slobodă, ruşinea şi sora ei neruşinarea, tabu-urile şi detabuizarea – toate acestea construiesc nişte măsurători în care poate fi decantată, la o adică, şi sexualitatea. Inteligenţa nu secondează întotdeauna erotismul, de pildă, dar măcar îl poate comenta adecvat. Îl poate rezona. La fel frumuseţea. Parametrul cel mai exact este, însă, plăcerea. Împestriţată de interdicţii, plăcerea nu poate fi niciodată neutră, acesta este atu-ul ei, ci doar extremă, la un capăt sau la celălalt. Voinţa umană nu are un cuvînt de spus aici. Totuşi, plăcerea sexuală poate fi privită ca un exerciţiu, ca un antrenament, ca o cursă cu obstacole.

salbatic si primitiv (dar subtil)
februarie 23, 2008

 Nu există serenitate sexuală decît dacă ea se datorează comodităţii şi obişnuinţei: ca sexul să descarce şi să încarce, însă, o făptură sau mai multe, este bine ca el să fie sălbatic şi chiar să aibă o doză de primitivitate strecurată subtil. Este un paradox aici, dar autenticitatea sexuală constă într-un consistent sentiment de frust şi plebeu care are, totuşi, virtuţi întemeietoare rafinate. Ceea ce trebuie evitat, în schimb, este rănirea sexuală. Brutalitatea presărată inadecvat este catastrofală şi poate şoca trupeşte pe vecie.  

ordine (minima)
februarie 22, 2008

Nu există în jurnalul meu de blog vreo rîvnă exbiţionistă, ci doar dorinţa de a face o minimă ordine în această ţară a făgăduinţei şi nefăgăduinţei care este sexul. Lucrurile ar fi, fără o astfel de ordine minusculă, imperceptibile şi vag recognoscibile. Ele nu trebuie nici subestimate, nici supraestimate. Sexul este întotdeauna un ghid universal în care liberul arbitru are funcţia unui soi de ascensor într-un hotel de lux: îl poţi opri oricând între etaje.

surzenie si trupuri
februarie 21, 2008

Aşa cum între oameni există limburi de respingere şi peninsule de austeritate, apoi repulsii şi multe altele, tot astfel între corpuri există, uneori, straturi ursuze de insatisfacţie. Este cel mai greu lucru să trezeşti din surzenia lor astfel de corpuri, să le zgîrii pe suprafaţa posacă, astfel încît să reînveţe să trăiască. Limitele şi graniţele au o doză de primitivism abrutizant, în acest caz, şi ar fi necesară o întreagă conspiraţie afrodisiacă spre a sparge barajul de inhibiţii şi răstălmăciri. Interdicţiile nu sunt întotdeauna obstrucţionante, ci pot fi şi aţîţătoare, dar trebuie să ştii cum să le manevrezi, ca să obţii ceea ce doreşti. În orice caz nu este necesar să mizezi pe nimicirea lor completă; anihilarea poate fi parţială şi cu efect de întredeschidere – din interdicţie să faci un act de desfacere şi învăluire spre afară şi spre înăuntru!

lichefierea
februarie 20, 2008

Una din componentele imperioase ale trupului, fie acesta de bărbat sau femeie, este aceea de a nu fi uscat. Uscăciunea şi smochinirea ţin de anti-eros, de aceea trupul are nevoie abundentă de lichefiere. Inclusiv vocea unei făpturi poate fi lichidă – şi ce bine ar fi dacă toate glasurile ar avea parte de o astfel de şiroire; ar fi ca şi cum ne-am răcori doar zăcînd sub cascade senzuale. Nu atribui uscăciunea nici măcar intelectului: chiar şi acestuia îi prevăd, spre a fi aproape perfect, un viitor lichefiant.